Politica de confidențialitate

Acest website este grupul de firme Moore Assurance și Advisory care este membru independent al retelei Moore Stephens International, unul dintre leaderii globali furnizori de servicii de contabilitate, audit si consultanta in afaceri.

In calitate de lider in domeniul sau, Moore Assurance și Advisory a dezvoltat metode cu privire la Politica de Confidentialitate a companiei, cu scopul de a informa fiecare parte interesata de subiectele care pot fi considerate necesare. Astfel, este privita ca o obligatie a companiei sa ofere toate informatiile solicitate de catre utilizator  pentru servicii mai bune.

Proceduri pentru colectarea de informatii pe durata unei vizite pe site-ul www.moore.ro
Nici un utilizator care viziteaza site-ul companiei nu este obligat sa se inregistreze sau sa dezvaluie vreo informatie personala care ar putea fi privita ca informatie de recunoastere personala, ca de exemplu, numele sau, adresa si numarul de telefon. Compania nu solicita acest tip de informatii din partea vizitatorului. 
Compania are capacitatea, pe care o exercita dupa dorinta, de a colecta informatii, care toturi nu privesc individul propriu-zis. Aceste informatii sunt de natura generala, precum denumirea browser-ului folosit sau masurarea numarului de persoane care viziteaza site-ul, cu scopul de a inregistra aceste vizite pe site-ul companiei, care pot fi folosite pentru propria activitate sau pentru promovarea ulterioara a anumitor activitati de publicitate sau alte activitati ale companiei.

Proceduri de colectare a informatiilor pe site-ul www.moore.ro - Comunicare
Exista un mode de colectare a datelor personale prin site-ul www.moore.ro. Unul dintre acestea exista in formele de comunicare oferite utilizatorului pe care el insusi le selecteaza pentru finalizare in incercarea de acomunica online cu societatea. De asemenea, exista si alte mijloace de comunicare, in care utilizatorul nu este obligat sa se inregistreze sub nicio forma cu datele sale. Modul de completare a acestor date poate include un camp pentru inregistrarea datelor personale, precum numele, adresa si numarul de telefon, functia si societatea pentru care lucreaza etc. Trebuie subliniat ca unele dintre aceste informatii sunt obligatorii (de exemplu numele) iar altele nu sunt (de exemplu adresa), in incercarea de a respecta in continuare informatiile proprii ale persoanelor. Moore Assurance și Advisory utilizeaza aceste informatii in scopuri proprii si in vederea imbunatatirii serviciilor furnizate partii interesate si a comunicarii cu aceasta. Compania nu furnizeaza aceste informatii catre terte parti. Ocazional, Moore Assurance și Advisory poate folosi intern aceste informatii, pentru a trage concluzii cu privire la recunoasterea grupurilor de parti interesate si caracteristicile fiecarui grup.

Proceduri de colectare a informatiilor pe site-ul www.moore.ro - Oportunitati de cariera
Moore Assurance și Advisory a creat un sistem de trimitere a CV-urilor online de catre toate persoanele interesate de gasirea unui loc de munca. Aceasta procedura poate fi de asemenea efectuata prin completarea si transmiterea unui formular online. In acest formular se completeaza informatii personale ale partii interesate. Aceste informatii sunt procesate in mod confidential de Moore Assurance și Advisory si sunt transmise societatilor care ar putea fi interesate, cu aprobarea aplicantului.

Prelucrarea datelor cu caracter personal
In conformitate cu prevederile Legii 677/2001, Moore Assurance și Advisory prelucreazea date cu caracter personal, cu respectarea principiilor mentionate in continuare, in scopuri legitime.
Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza prin mijloace automate/manuale, cu respectarea cerintelor legale si in conditii care sa asigure securitatea, confidentialitatea si respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea urmatoarelor principii:
 • Notificarea. Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
 • Legalitatea. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face in temeiul si in conformitate cu prevederile legale;
 • Scopul bine-determinat. Orice prelucrare de date cu caracter personal se face in scopuri bine determinate, explicite și legitime, adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul in care sunt colectate si ulterior prelucrate;
 • Confidentialitatea. Regulamentul intern de organizare si functionare al institutiei conţine reglementari cu privire la confidenţialitatea informatiilor.
 • Consimtamantul persoanei vizate. Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu exceptia prelucrarilor care vizeaza date din categoriile strict mentionate in Legea 677/2001, poate fi efectuata numai daca persoana vizata si-a dat consimtamantul in mod expres si neechivoc pentru acea prelucrare;
 • Informarea. Informarea persoanelor se face de catre institutia care prelucreaza datele personale ale persoanei vizate;
 • Protejarea persoanelor vizate. Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opozitie și de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și dreptul de a se adresa Autoritaţii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantei de judecata pentru apararea oricaror drepturi garantate de lege, care le-au fost incalcate;
 • Securitatea. Masurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel incat sa asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate.
 Drepturilor persoanelor vizate, reglementate de Legea 677/2001:
 • dreptul de a obtine de la Moore Assurance și Advisory, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care va privesc sunt sau nu prelucrate;
 • dreptul de a obtine de la Moore Assurance și Advisory, la cerere și in mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Legea 677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte;
 • dreptul de a obtine de la Moore Assurance și Advisory, la cerere si in mod gratuit transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Legea 677/2001;
 • dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime, ca date care va vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare; in caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza;
 • dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care au fost incalcate;
De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001 va puteti adresa Autoritaţii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau/si instantelor de judecata.

Securitatea datelor cu caracter personal:
 • Moore Assurance și Advisory certifica faptul ca indeplinește cerintele minime de securitate a datelor cu caracter personal;
 • Moore Assurance și Advisory utilizeaza metode și tehnologii de securitate, impreuna cu politici aplicate salariaţilor si procedurilor de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale in vigoare;
 • Regulamentul intern de organizare si funcţionare al Moore Assurance și Advisory contine reglementari cu privire la confidenţialitatea datelor cu caracter personal care sunt prelucrate in cadrul instituţiei;
 • Personalul Moore Assurance și Advisory este instruit in ceea ce priveste securitatea si confidenţialitatea datelor cu caracter personale care sunt prelucrate;
 • Accesul la computerele ce conţin baze de date cu caracter personal este restricţionat cu cont/user si parola;
 • Datele cu caracter personal nu vor fi instrainate sub nicio forma terţelor persoane straine, iar accesul la bazele de date este permis doar persoanelor autorizate in acest sens;
Cookies
Folosirea Cookies de catre Moore Assurance și Advisory are scopul de a facilita accesul utilizatorului cu sistemul de folosire a Internetului. Cookies sunt fisiere cu informatii pe care website-ul le transfera pe hard-diskul computerului utilizatorului. In acest fel societatea are posibilitatea de recunoastere a utilizatorului de fiecare data cand acesta acceseaza site-ul si in acelasi timp oferindu-i o mai mare siguranta. Majoritatea site-urilor de internet sunt adaptate pentr a primi cookies. Utilizatorii au posibilitatea de a modifica browser-ul lor astfel incat sa nu accepte cookies. In cazul in care utilizatorul selecteaza aceasta optiune, acesta va trebui sa stie ca nu va mai putea acea acces la site-urile abonate ale companiei si nici la serviciile pe care acestea le ofera.